کابل روکش لاستیکی

معرفی مشخصات کابل روکش لاستیکی

کابل روکش لاستیکی

کابل های لاستیکی از نوع H07RN-F-H05RR-F

این نوع کابل دارای انعطاف بالا، ضد آب، مواد شیمیایی و انواع روغن ها می باشد. از نوع یک روکش و دو روکش می باشد. روکش آن از لاستیک کلروپرین می باشد.

lastiki-01

کابل لاستیکی NSG AF00

ایتلن – پروپیلن رایر

این نوع کابل از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و دارای دو روکش بوده و نسبت به جریان بالا دارای مقاومت می باشد. در مقابل آب، مواد شیمیایی، بنزین و روغن مقاوم است.

lastiki-02wordpress theme powered by jazzsurf.com