کابل های ابزار دقیق زوجی شیلدار

کابل های ابزار دقیق زوجی شیلدار

کاربرد:

کابل های جفت پیچیده شده برای پردازش داده ها و سیستم کنترلی استفاده می شود. جایی که سیگنال ها، تغییر در فرکانس و ولتاژها با هسته های متفاوت انتقال پیدا می کند. کابلهای uni-tronic cy pidy کامپیوتر ترجیحاً زمانی استفاده می شوند که سطح بالایی از تداخلات دو جانبه و نواقص فنی اتفاق افتاده باشد .به عنوان مثال سیستمهای امنیتی و کنترلی.

ویژگی های خاص:

تضعیف تداخل صداها در تلفن که توسط سیم های جفت بدست می آید. برای جلوگیری از تداخل دو جانبه مدارها ، جفت های مستقل هسته ای در صفحه ی نمایش استفاده می شود و از تداخل با کابل های کناری نیز جلوگیری می کند.

یادداشت:

در مواردی که استفاده از جفت های غربال شده الزامی نمی باشد میتوان از کابل های جفت پیچیده شده استفاده کرد.
pidy= جفت ها با پوشش مسی . پوشش خارجی pvc.

ترکیبات کابل ها:

 • لایه های ظریف این سیم های متشکل از سیم های مسی
 • ترکیبات pvc برا ی عایق هسته
 • هر دو هسته در یک جفت سیم پیچیده شده
 • پوشش مسی
 • بافت مسی
 • پوشش pvc
 • جفت های پیچیده شدهی باهم
 • پیچش ورقه ی مسی
 • جدا سازای بافت سیم های مسی از یکدیگر
 • ترکیبات pvc برای پوشش خارجی ضد حریق

اطلاعات فنی:

 • حداقل شعاع خمش برای موارد ثابت= 6×قطر کابل.
 • گسترده­ی دما: ثابت= مثبت 30درجه سانتی گراد تا مثبت 70درجه سانتیگراد.
 • سیم­های رسانا = به جدول t11 مراجعه کنید.
 • کدشناسایی هسته= din47100. جدول t9 را ببینید.
 • مقاومت حلقه <160ohm/km.
 • عایق کاری= مقاومت مشخص عایق کاری =cm×gohm20>.
 • ظرفیت متقابل= c/c= تقریبی ×nf/km تقریبی= c/c × nf/km 160.
 • القاگری: به طور تقریبی= …/km45/0 .
 • ویژگی نا گذرایی= hm800 × به طور تقریبی.
 • حداکثر ولتاژ کاربری 250ولت(آخرین ولتاژ)
 • آزمایش ولتاژ= 1200 ولت
 • بر اساس= vde 0812.

هیچ نوع برش و کوتاهی  برای استاندارد کردن سایز سیم  مجاز نمی­باشد. لطفاً طرح و سایز مورد نظر تان را برای ما ارسال کنید. هسته­ ها 30 کیلوگرم، فرای استوانه ­های اتوماتیکwordpress theme powered by jazzsurf.com