کابل های دریایی

کابل های دریایی
طبقه بندی بسیار بزرگی از صنایع کابل های خاص را کابل های دریایی به خود اختصاص می دهند. تنوع این کابل ها به شرح زیر می باشد:

1- کابل کشتی

کابلهای کشتی را به نام های زیادی می شناسند از جمله Marine Cables ، Shipboard Cables، و در بعضی از موارد که کابل های دریایی کاربرد نظامی داشته باشند از آنها به نام Navy Cables نیز نام می برند.

2- کابل فراساحلی (Offshore)

کابل های فراساحلی همانگونه که از نام آنها مشخص است بر روی سکوهای حفاری یا جهت بهره برداری نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.

3- کابل زیردریایی

کابل های زیر دریایی با توجه به شرایط کاربرد آنها به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

  • کابل کف خواب دریا (Subsea Cables)
  • کابل فشار متغیر (کابل های فشار متغیر مقاوم در برابر آب شور)
  • کابل غواصی (Diving Cables)
  • کابل شناور در سطح آب (Floating Cables)wordpress theme powered by jazzsurf.com