کابل های شیلدار

کابل های شیلدار

کاربرد:

کابل­های انتقال دهنده اطلاعات liycy موجب توسعه­ی گستره­ی کابل­های unitronic  شده است و این عملکرد و با کد رنگ­های din صورت گرفته است. و مقیاس ما همیشه موقعیت­هایی است که کابل­های جدا ساز در ابعاد کوچک در خواست شده باشد.

ویژگی های خاص:

کابل­های شیلددار با پوشش بالای بافت­های مسی جدا کننده ، تأثیرات الکتریکی خارجی را منحرف می ­سازند و انتقال  صحیح پالس­ها را تأمین می­کند. بافت­های جدا کننده­ی رشته­های مسی قلع پوش به طور فشرده­ای دور هسته­ی کابل­ها  پیچ خورده است و در نتیجه توسط یک پوشش pvc از ان محافظت می­کند. کابل­های انتقالی داده­ها unit ronicliycyc  سیمهای رنگی مختلفی را بر  اسا س کد شناسایی سیم din و کد شناسایی ارائه می­دهد. اما تکرار رنگ –ها وجود ندارد

یادداشت:

با توجه به حداقل کمیت مکانیکی، پوشش خارجی نیز می­تواند به رنگ­های مختلف نسبت به درخواست متقاضی تولید شود. کابل­ها الکتریکی جدا کننده با کدهای رنگی خاص در طراحی 100 در حال طراحی است. برای  اتصال بهینه بافت­ها بازمین سیم­های ضد آب skin top- mssc . را یشنهاد می­کنیم.

ترکیبات کابل:

 • رشته ­های مسی ساده در چند سیم یا یک سیم.
 • عایق بندی هسته به صورت pvc. پیچش هسته­ها در لایه­ ها.
 • رنگ ­های متفاوت بر اساس کد رنگ din.
 • سیم ­های مسی قلع پوش با بافت­های پوشش فویل پلاستیکی.
 • ترکیبات pvc خاص برای پوشش خارجی.
 • ضد حریق بر اساس vde_0482 بخش (iec 60332-1)/265-2-1 . (بر اساس تأییدیه vde_0482 بخش 804 نوع آزمایش (b.

اطلاعات فنی:

 • حداقل شعاع خمشی برای موارد خمشی= 15×قطر کابل، 6×قطر کابل.
 • گستره­ی دمایی ثابت= منفی 30درجه ساتی گراد تا مثبت 80 درجهی سانتی گراد
 • سیم­های رسانا=سیم­های ظریف=34/0 میلی متر.
 • کد شناسایی هسته: din 47100 بدون تکرار رنگ. جدول tqرا ببینید.
 • عایق بندی: مقاومت خاص عایق بندی= cm×gohm 20<. ظرفیت متقابل= c/c تقریبی 120 nf/km. c/sتقریبی 160nf /km. القایی به طور تقریبی 65/0 مگا هرتز.
 • حداکثر ولتاژکاری = (برای اهداف توان برق/اخرین ولتاژ بالا 250ولت).
 • آزمایش ولتاژ 14/0 میلی متر به توان = 1200ولت بیشتر از 14/0 میلی متر به توان 2=150 ولت
 • بر اسا س تأییدیه = vde 0812.

هیچ نوع برشی برای استاندارد سازی سیم­ها مجاز نمی­باشد. لطفاً ما را از اندازه درخواستی خودتان مطلع سازید.wordpress theme powered by jazzsurf.com