کابل های کششی

با بافت های پشتیبانی شده انعطاف پذیر تا دمای منفی 15 درجه ی سانتی گراد

کابل های کششی

کاربرد:

کابل های برق آسانسور، بی نقصی و تمامیت کار را در طی فشارهای مکانیکی و حتی کشش های طولی بسیار فراهم می آورد

ویژگی های خاص:

این کابل ها دارای بافت محافظی می باشند که آنها را قادر می سازد که فشارهای مکانیکی ایجاد شده از طریق حرکت های داخلی هسته را تحمل می کنند.

یادداشت:

کابل های OLFLEX LIFTT با آخرین کابل های OLFELEX LIFT RH  مطابقت دارند و در VDE ثبت شده است . این محصولات با دستورالعمل های EEC مطابقت دارد (دستور ولتاژ پایین).

لطفاً به رهنمودهای نصب که در جدول T5 ارائه شده است توجه فرمایید.

برای نصب کابل های OLFLEX LIFT در دیوارهای استوانه ای ، ما کابل های سه گوش را پیشنهاد می کنیم.

ترکیبات کابل:

 • بافت ظریف ، سیم های مسی ساده ، عایق کاری هسته با ترکیبات PVC خاص.
 • هسته ها حول محور هسته ای که ساخته شده از شبکه های آرامید یا سیم های اصلی می باشد پیچیده شده اند.
 • بافت خاص به عنوان ضربه گیر بین هسته و عایق ، موجب تقویت ترکیب خاصی ضد بافت های فیبری می شود.
 • پوشش خارجی انعطاف پذیر در برابر سرما ، مقاوم در برابر تغییر جو آب و هوایی. ترکیبات PVC .
 • بازدارنده ی شعله

اطلاعات فنی:

 • حداقل شعاع خمشی : در موارد پیچشی : 20 × قطر کابل
 • گستره ی دما 15 درجه تا 75 درجه ی سانتی گراد. موارد اضافه شده به  VDE 0295 طبقه بندی    IEC 60228 CI. 0
 • کدشناسایی هسته   هسته های مشکی با شماره های سفید .
 • رسانای محافظ = G    با GN2E   .
 • × = بدون GNYE
 • ولتاژ اسمی = 500/300 ولت .
 • عایق سازی = مقاومت عایق سازی خاص 20Ghom × cm
 • آزمایش ولتاژ   3000 ولت.    VDE آزمایش شده      مطابق با اسناد کنترلی vde-reg nr 7040.

با رسانای محافظ = G    بدون رسانای محافظ = Xwordpress theme powered by jazzsurf.com