تحليل حال و آينده نرخ مس در بازار هاي جهاني

 تحليل حال و آينده نرخ مس در بازار هاي جهاني

 

خبرگزاري فارس: واحد تحقيقات يك شركت كارگزاري بورس تحليلي از حال و آينده نرخ محصول مس در بازار هاي جهاني ارايه كرد.
بهگزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پي بهبود قيمت محصولات فلزي دربازار هاي جهاني، واحد تحقيقات كارگزاري بانك صنعت و معدن تحليلي رادرخصوص روند حال و آينده محصول مس كرده است.
*
بهبود اقتصاد با افزايش قيمت مس

بالارفتن قيمت مس در حدود 3 دلار نشانگر رشد صنعت و افزايش تقاضا برايمس است. قيمت مس در بورس كالاي لندن و نيويورك در بالاترين قيمت خود در دراين مدت است به طوري كه قيمت مس در 23 اكتبر به بيش از 3 هزار دلار رسيدكه نسبت به سال 2007 و پس از برنامه تعديل نيرو در شركت Freeport/McMoRan كه به رقم 200 دلار رسيده بود ،افزايش چشمگيري داشت. شركت مذكور قصدبازگشائي مجدد معدن خود در ايالت آريزونا را دارد ولي اين شركت برنامه‏ايبراي افزايش توليد در معادن Saffordو Morenci (محلي كه سال گذشته با تعديلنيروي هزار نفري مواجه شده بود) ندارد. معدن Morenci يكي از سه معدن بزرگتوليد كننده مس در دهه‏هاي اخير بود. همچنينFreeport/McMoRan يكي ازبزرگترين شركت‏هاي معدني است كه درآمريكا،آمريكاي جنوبي وهند داراي فعاليتاست.
طي سه ماه گذشته محصولاتي چون آلومينيم، نيكل، روي، قلع و مس حدود 2 درصد افزايش نرخ داشته‏اند.
مس يكي از مهمترين سرخط خبرهاي اخير بود. در Southern Times Africa گزارشي مبني بر عدم تامين تقاضاي جهاني مس آمده است. به گزارش رويترزاقتصاد رو به بهبود آمريكا قيمت مس را به بالاترين قيمت خود در 13 ماهاخير رساند “. به گزارش بلومبرگ نيز مس بهترين هفته را در 2 ماه اخير داشت “.
اين خبري خوب براي بسياري از شركت‏هاي معدني است و آنان اميدوار بهافزايش ميزان فعاليت خواهند شد. علاوه بر اين نشان دهنده بازگشت مجددكارگران و بهبود اشتغال است.
مس كالايي اساسي است به طوري كه در تجهيزات پيشرفته تكنولوژي تا درصنعت ساختمان سازي كاربرد دارد. وقتي تقاضا براي مس بالا مي‏رودنشان‏دهنده اين نكته است كه روند ساخت و ساز رو به افزايش است. بسياري ازآگاهان نقش مس را بسيار تعيين كننده و نشان دهنده رشد تقاضاي بازارمي‏دانند.
*
افزايش مجدد قيمت مس در بورس لندن
فلز مس در پي رشد اخير چين و اعلام توليد ناخالص ملي (GDP) از سويآمريكا اميد به پيشرفت دارد و بازار رو به رشدي براي فلزات در آيندهپيش‏بيني شده است. بر اساس گزارشات، رشد GDP آمريكا در سه ماهه سوم 3.2درصد است كه نشان دهنده رشد مطلوبي است چرا كه در سه ماهه دوم 7 دهمدرصد كاهش داشته است .
بازار انرژي و در درجه كمتر بازار فلزات مي‏توانند بهترين دليل برايرشد GDPآمريكا باشند. اگرچه ارقام بيانگررويدادهاي زمان گذشته نيز هستندولي آنها به خوبي زمان رشد اقتصاد آمريكا را نشان مي‏دهند. اين ارقام نيزهمچنين مي‏توانند نشان دهند كه اقتصاد آمريكا چگونه مي‏تواند از مخارجمصرف‏كنندگان ،افزايش مخارج دولت(به خاطر حمايت غير مستقيم دولت) و افزايشصادرات(كاهش ارزش دلار) سود ببرد. ولي شركت‏ها همچنان با سرعت كمتريعمليات عرضه ذخاير خود را انجام مي‏دهند. رشد مثبت ‏بايد از رشد فلزاتپشتيباني كند.
در اين روند مس يكي از پيشتازان است كه بهاي هرتن آن به 6 هزار و 700دلار رسيد. افزايش در بازار شانگهاي مي‏تواند نشان‏دهنده افزايش به خريددر چين باشد.كاهش در سطوح قيمت بازار سهام كه در هفته گذشته به 4.2 درصدرسيد باعث افزايش تمايل به خريد است.
ارقام واردات از سوي گمرك چين نشان دهنده افزايش واردات مس خريداريشده تا 28.7 درصد نسبت به آگوست است. با وجود اينكه بازار چين به خوبيتامين شده اما رشد تمايل به خريد در حال افزايش است. در هر حال رشد قيمتمس مي‏تواند به دليل شكست مذاكرات افزايش حقوق كاركنان معدن BHP و همچنينافزايش تمايل به خريد در چين افزايش يابد.
قيمت آلومينيم نيز به دليل روند روبه رشد در قيمت فلزات نيز رو بهبالاست ولي به دليل ذخاير بالاي آلومينيم احتمالا كاهش يابد.فلز روي نيزافزايش قيمت را تجربه كرد و به بالاتر از 2 هزار و 300 دلار رسيدكه اين بهدليل كاهش در ذخاير بازار بورس لندن است كه مي تواند منجر به افزايش قيمتبه بالاتر از 2 هزار و 400 دلار برسد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

wordpress theme powered by jazzsurf.com