کابل ترکیبی

معرفی مشخصات کابل ترکیبی

کابل ترکیبی

توضیحات:

ترکیب سیم­ های نقره و مس ، پوشش ptfe  ضد حریق

کابل ترکیبی

اطلاعات فنی:

  • حداقل شعاع خمش در موارد پیچشی =10×قطر کابل.          ثابت = 4×قطر کابل.
  • گستره دما= منفی 190درجه سانتیگراد تا مثبت 260درجه سانتیگراد. حداکثر = +300 درجه سانتی گراد.
  • سیم­ های رسانا = به جدول قیمت­ها مراجعه کنید.
  • ولتاژ اسمی: 300/500ولت. ولتاژ کار براساس ul/csa = 600 ولت.
  • مقاومت مشخص عایق کاری = >1 tohmx cm
  • آزمایش ولتاژ: 3400 ولت.
  • بر اساس = mil_w_16878/3


wordpress theme powered by jazzsurf.com